مرکز مشاوره نگاه نو با شماره مجوز 3226/2005000/90 فعالیت خود را از سال 1390 و با مدیریت سرکار خانم فرزانه امینی فر، عضو سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی ایران به شماره نظام 2702 آغاز نموده است.

مدارک و حوزه های تخصصی مسئول فنی مرکز نگاه نو کرج:
کارشناس روانشناسی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

دارای مدرک تخصصی واقعیت درمانی

در کیلینیک نگاه نو خدمات مشاوره و روان درمانی در حوزه های مختلف به شرح ذیل ارائه می گردد:

مشاوره پیش از ازدواج

زوج درمانی

خانواده درمانی

بالینی (افسردگی، وسواس، اضطراب و... )

کودک و نوجوان

مشاوره تحصیلی

اعتیاد ( پیشگیری و درمان )

انجام آزمون های روانشناسی

کلاس، آموزش و گروه درمانی