برقراری ارتباط صحیح اهمیت بسیاری در زندگی روزمره هریک از ما دارد. این اهمیت از آثار و پیامدهای روابط بین انسانها در زندگی فردی و اجتماعی ناشی می شود. بخش عمده ای از وقت ما صرف تعامل و ارتباط با همنوعان می شود. گاهی لذت و گاهی رنج می بریم. کسب لذت  با رنج در گرو کیفیت روابط اجتماعی است. هر انسانی نیازمند مخاطبانی مورد اعتماد و همدل است. کسانی که به این نیاز کمتر پی برده اند به برقراری روابط انسانی اهمیت چندانی نمی دهند. به تصور عده زیادی از مردم ( ارتباط ریشه تمامی مشکلات دنیای کنونی است) (لوتانز، به نقل از سرمد) دانش و مهارت برقراری روابط انسانی بسیار گرانبها ارزشمند و در عین حال بسیار کاربردی است. هر چه در این زمینه شناخت بیشتری کسب کنیم، موفقیت بیشتری به دست می آوریم

ما در دنیای ارتباطات زندگی می کنیم. اطلاعاتی را بین یکدیگر مبادله می کنیم و این امر معمولا از طریق گفتگوی رو در رو، ابزار نوشتاری و نیز فناوری ارتباطات انجام می شود. آدمی، بدون ارتباط با همنوعان خود روز به روز منزوی تر می شود. به عبارت دیگر برقراری رابطه، عملی گریزناپذیر برای انسان است. باید گفت که برقراری رابطه با دیگران هدف نیست بلکه وسیله ای برای رسیدن به هدف های فردی یا سازمانی است. امروزه رسانه های جمعی نفوذ گسترده ای در زندگی انسان پیدا کرده اند. چه بسا در برخی کشورها همین رسانه ها ماهیت زندگی شهروندان را شکل می دهند! ارتباط، منحصر به سازمانها نیست، بلکه ما در خانه، مدرسه، بازار و جامعه هم اقدام به برقراری رابطه می کنیم.

download

اجتماعی کردن و تربیت اجتماعی وظیفه دو نهاد خانواده و آموزش و پرورش است. به نظر می رسد برنامه درسی مدارس در این مقوله نیازمند توجه بیش از پیش است. به رغم این که محیط های آموزشی اعم از مدرسه و دانشگاه مکان مناسبی برای آموزش مهارت های اجتماعی و روابط انسانی هستند، کارکرد چندانی از این بعد ندارند. این در حالی است که بخش قابل توجهی از ساعات شبانه روز را در تعامل و ارتباط با دیگران صرف می کنیم.

روابط بین فردی بخشی مهم از فرهنگ عمومی است. چگونگی تعامل انسان ها با یکدیگر در محیط اجتماعی نشانگر میزان رشد فرهنگی جامعه است. اصلاح و تقویت فرهنگی روابط اجتماعی نیازمند آموزش دانش و مهارت های روابط انسانی به عموم مردم است. بنابراین هرچه دانش، تجربه و مهارت افراد در روابط انسانی بیشتر باشد سطح فرهنگ عمومی نیز ارتقا می یابد. از این منظر هم روابط انسانی اهمیت شایان توجهی دارد.

رابطه ما به هر طریقی که باشد، با آدمی است. ما بیشترین زمان بیداری را صرف تعامل و ارتباط با دیگران می کنیم. این امر ممکن است از طریق تلفن، سخن گفتن در جمع، ارتباط رو در رو (چهره به چهره) یا پاسخ دادن به پیامک یا نامه الکترونیکی که برایمان فرستاده اند و مواردی از این قبیل باشد.

images

هر چه بیشتر با دیگران مراوده و رابطه داشته باشیم بیش تر یاد می گیریم و تجارب جدیدی کسب می کنیم  زیرا رابطه به یادگیری منجر می شود و به کارگیری تجارب ناشی از آن از تکرار اشتباهات جلوگیری کند و کیفیت زندگی را افزایش دهد.

آنتونی رابینز می گوید: «شیوه برقراری رابطه ما با دیگران کیفیت زندگی ما را تشکیل می دهد.» درک احساسات و عواطف دیگران و فهم درست مقاصد آنان، مستلزم شناخت مهارت های روابط بین انسانی است سازمان ها مجموعه ای از افراد هستند که در راستای تحقق اهداف مشترکی حرکت می کنند. کار اصلی مدیر ایجاد هماهنگی بین فعالیت های این افراد در جهت پیشبرد اهداف سازمان است. استفاده از دانش و مهارت روابط انسانی در محیط کار، از جمله سازمانها و شرکت ها می تواند یاریگر مدیران در تحقق هدفها باشد. از این جهت «روابط انسانی» اهمیت بسزایی دارد.

 نویسنده: دکتر حسین عبدالهی

منبع :http://negahenoo-clinic.ir

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy