12.jpg

زندگی یعنی رفتن به سوی دیگران؛ همه ما به دیگران نیازمندیم. برای دستیابی به زندگی بهتر، لازم است شرایط زندگی کسانی که دوستشان داریم، بهبود بخشیم. در سال های اخیر، بسیاری به طور افراطی به خود می پردازند؛ نوعی فرد گرایی شایع شده است که در آن تعهدی به اطرافیان دیده نمی شود. توجه به خود و نادیده گرفتن دیگران باعث بی معنا شدن زندگی و بروز افسردگی شده است.
کتاب “به سوی دیگران” به روابط انسان ها و مشکلات ناشی از آن می پردازد. در این کتاب موانع ارتباطی، شیوه های برقراری ارتباط درست و همچنین راهکارهای بسیار مفید برای آموزش مهارت های گوناگون مانند دوستیابی، حل اختلافات بین فردی، مهار خشم و... ارائه شده است. علاوه بر عموم مردم، روانشناسان و مشاوران نیز می توانند از مطالب آن استفاده کنند.
📖📖📖📖📖
شما می توانید جهت تهیه کتاب های آموزشی و روانشناسی انتشارات سایه سخن، به مرکز مشاوره نگاه نو در کرج مراجعه کنید.

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o