photo_2019-01-14_19-12-39xx.jpg

 

دکتر ویلیام گلسر مدعی است که اگر والدین این کتاب را به دقت بخوانند، درک عمیق تری از سازوکار رفتار فرزندشان به دست می آورند و در سایه این درک عمیق و کاربردی می توانند رابطه بهتری با آنها برقرار کنند و از فرایند و موهبت فرزندپروری لذت ببرند.

اساس این کتاب بر یک تئوری منسجم است و سپس با فهم مبانی اصلی رفتار کودک و نوجوان، گلسر بر راز و رمز اصلی پرورش فرزند بدون دردسر و چالشهای پی در پی و فرساینده، که معمولا والدین و نوجوانان تجربه می کنند، تأکید می کند. در تمام فصول کتاب آموزه اصلی تئوری انتخاب به والدین گوشزد شده است. اگر آموزه های کتاب به کار گرفته شود، به حتم از کیفیت رابطه با عزیزانمان بسیار خرسند خواهیم بود.

Dr. William Glasser

📖📖📖📖📖
شما می توانید جهت تهیه کتاب های آموزشی و روانشناسی انتشارات سایه سخن، به مرکز مشاوره نگاه نو در کرج مراجعه کنید.

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o