آنچه این کتاب را از دیگر آثار حوزه خودیاری متمایز می کند، شیوه نگارش آن و نحوه معرفی مفاهیم کلیدی است. کتاب به گونه تعاملی طراحی شده است. یعنی نویسندگان به توصیه، نصیحت و راهنمایی خواننده نمی پردازند و نقش یک متخصص تجویز کننده را به خود نمی گیرند. آنها با طرح مسائل علمی و ارائه تمرین های ساده و در عین حال هوشمندانه و گفتگوی دائم با خواننده، مراوده خود را با خواننده حفظ می کنند و به این شیوه خواننده را فعالانه به گفتگو با خویش و اقدام عملی دعوت می نمایند.

 

بخشی از کتاب دنیای مطلوب من

نوشته سید علی قاسمی و مهدی فدایی

زیر نظر دکتر علی صاحبی

در نیمه اول زندگی به انتظار نیمه دوم هستیم و در نیمه دوم زندگی در حسرت عمر تلف شده در نیمه اول!

اما نکته مهم این است که قرار نیست کسی برای نجات ما غرق شدگان در باتلاق روزمرگی، بیاید و اگر نجنبیم و خودمان سررشته امور زندگی را به دست نگیریم، عمری در همین انتظار فرساینده باقی می مانیم...

راه درمان این درد همه گیر و مزمن هم این است که "اهل عمل باشیم"

 

جهت تهیه کتاب های انتشارات سایه سخن به مرکز مشاوره نگاه نو در کرج مراجعه کنید

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o