این کتاب با الهام از تئوری انتخاب به دنبال آن است که راه و شیوه کنار آمدن و همزیستی رضایت بخش را آموزش دهد. مطالعه این کتاب و به کارگیری توصیه های آن،که مهم ترینش "دست کشیدن از روانشناسی کنترل بیرونی" است، زندگی زناشویی شادمانه و مسرت بخشی برایمان به ارمغان می آورد.

شرط اول اثر بخشی آموزه های کتاب این است که بپذیریم زندگی زناشویی یک "انتخاب" است، "انتخابی" که روی ژن های ما برنامه ریزی نشده است و از همین رو ناچاریم درباره آن بیاموزیم.

قسمتی از کتاب:

غالبا از زوج های ناخشنودی که به من مراجعه می کنند، می پرسم: "چرا آنگونه که با همسرتان رفتار می کنید، با دوستانتان رفتار نمی کنید؟" و تقریبا همیشه با یک پاسخ یکسان روبرو می شوم: "اگر با دوستانم این گونه رفتار کنم، آنها را از دست می دهم." این نکته به افرادی که می خواهند زندگی زناشویی رضایتمند و خشنودتری  داشته باشد نشان می دهد که با به کارگیری تئوری انتخاب به جای روانشناسی کنترل بیرونی کمک بزرگی به آنها خواهد کرد. اما مشکل اینجاست که غالبا از صدماتی که کنترل بیرونی به رابطه ما وارد می کند به اندازه کافی کامل مطلع نیستیم و همچنین از تئوری انتخاب ، که جایگزین روانشناسی کنترل بیرونی و کاربست های آن است، دانش چندانی در دسترس عموم نیست...

جهت تهیه این کتاب در کرج به مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو مراجعه کنید

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o