10531456412002932235

بدترین اتفاق ممکن در هر رابطه ای خیانت است.

تعریف خیانت: هر نوع فکر و رفتار، با همجنس و غیر همجنس که پنهانی باشد، از یک فکر تا رابطه جنسی و همسر متوجه شود و واکنشی از قهر تا جدایی نشان دهد خیانت است.

خیانت هیچ توجیهی ندارد هیچکس در رابطه حق خیانت ندارد. اگر از رابطه اش راضی نیست یا مساله ای با زوجش دارد باید مساله را شناسایی کند و در پی حل آن باشد. با خیانت نه تنها مساله ای حل نمی شود بلکه اعتماد از بین می رود. آسیبی که به فرد قربانی می رسد قابل جبران نیست.

ادامه دارد...

تهیه و تنظیم این مطلب

خانم زهرا طباطبایی، کارشناس ارشد روانشناسی بالینی

مشاوره مرکز مشاوره نگاه نو

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy