832006 PhotoA

"اهمیت نقش خانواده معتادان در درمان اعتیاد و آموزش خانواده"

درمان وابستگی به مواد مخدرتابع اصولی است که شامل درمان بیمار، رفع مشکلات جسمی و مشکلات روحی می شود. بحث درمان بسیار گسترده است، به عنوان مثال یکی از درمان های نگهدارنده "خانواده درمانی" است که طی آن مشاوره خانواده انجام می شود یا آموزش هایی به خانواده داده می شود تا به معتاد کمک کنند دوره درمان را بهتر طی کند. نکته اینجاست که روش های استاندارد و توصیه شده توسط وزارت بهداشت، روش های طولانی مدت است که بیمار باید مدت زیادی تحت درمان قرار بگیرد تا از اعتیاد پاک شود.

زمانی تصور بر این بود که اگر قرار است درمان معتاد با موفقیت انجام شود، باید فرد حتما به ته خط رسیده باشد و تمام معضلات اعتیاد را یک به یک چشیده باشد تا بتواند درمان موفقی را پشت سر بگذارد. اما اکنون این گفته که بیمار باید سرش به سنگ خورده باشد، قدیمی شده است و گفته می شود که بیمار در هر مرحله از بیماری که قرار دارد و با هر میزان آمادگی برای شروع درمان، می تواند روند درمان را به طور موفقیت آمیزی طی کند. حتی گفته می شود که می توان فرد را به اجبار وارد پروسه درمان کرد تا مزایای درمان را درک کند و راغب به ادامه درمان شود. بعضی معتادان برای درمان دچار تردید می شوند و باید درمان را با تشویق کردن و انگیزه دادن از سوی خانواده یا درمانگر شروع کنند.

نکته اینجاست که خانواده باید رفتاری را که با فرد بیمار و معتاد داشته اند هنگامی که وارد چرخه درمان شد تغییر دهند. در خانواده درمانی به اعضای خانواده آموزش داده می شود که با مشکلات بیمار کنار بیایند، چگونه با وی برخورد کنند و چگونه واکنش های مناسبی را نسبت به برخی رفتارها بیمار نشان دهند.

به طور کلی خانواده یاد می گیرد چطور به فرد بیمار کمک کند تا بهتر فرآیند درمان را طی کند. در ضمن بهتر است خانواده یا یکی از اعضا در جریان جزئیات دوره درمان قرار بگیرد. حتی گفته می شود که یک نفر در خانواده مسئول پیگیری درمان نباشد و همه اعضا در روند درمان بیمار شرکت کنند. البته توصیه می شود اعضای خانواده نقش روانشناس را ایفا نکنند و اگر مشکلی ایجاد شد برخوردها و رفتارها را با مشاور هماهنگ کنند و از برخورد یک جانبه و قضاوت ناگهانی اجتناب کنند. در این شیوه خانواده نقش بسیار مهمی دارد که باید به طور جدی مورد توجه قرار گیرد.

- ترک اعتیاد به معنای درمان معتاد نیست. ترک یا سم زدایی فقط بخشی از درمان است که در کنار مشاوره ی همه جانبه درمان کامل می گردد.

- طرد معتاد موجب اجتناب او از درمان می شود.

سرزنش، طرد و مقایسه معتاد توسط خانواده، موجب اجتناب آنان از درمان می شود. "علی فرهودیان" عضو انجمن روانپزشکان در این باره گفت: اگر بپذیریم که فرد معتاد خود را گرفتار بیماری کرده است و اگر بتوانیم این موضوع را جا بیندازیم که اعتیاد یک بیماری است، خانواده راحت تر می تواند موضوع را بپذیرد که فرزندش بیمار است نه اینکه کار خلافی مانند دزدی انجام داده است. وقیی این احساس به وجود آمد، برخورد با فرد بیمار بهتر می شود و اعضای خانواده دست به دست هم می دهند تا به او کمک کنند. باید شدت بیماری را در نظر گرفت و به توصیه های درمانگر عمل کرد. باید با فرد بیمار ارتباط مناسبی برقرار کرد. در این صورت معتاد به درنمان رغبت پیدا می کند.

 

به قلم: خانم شعله درویش قانع

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy