با چه بازی هایی می توان توجه و حافظه کودکان را بهبود بخشید؟

توجه به یک سری عملیات پیچیده ذهنی اطلاق می شود که شامل تمرکز کردن یا درگیر شدن نسبت به هدف، نگهداشتن یا تحمل کردن و گوش به زنگ بودن در یک زمان طولانی، رمزگردانی ویژگی های محرک و تغییر تمرکز از یک هدف به هدف دیگر است.

Attachment 4

بازی هایی برای افزایش دقت، توجه و تمرکز:

 • پرتاب توپ به داخل سبد یا حلقه یا نشانه، بولینگ، حرکت با گذاشتن توپ بین دو پا، حمل توپ پینگ پنگ در قاشقی که در دهان است یا نگه داشتن آن روی راکت، لی لی کردن، دارت مغناطیسی، راه رفتن به صورت مارپیچی یا زیکزاک روی خطوط، راه رفتن روی یک خط صاف به طوریکه پاشنه پای دیگر چسبیده باشد.
 • پیدا کردن تفاوت های بین دو تصویر و تمرین شباهت ها و تفاوت ها.
 • بازی با عروسک که معمولاً در دو مرحله و توسط درمانگر انجام می شود.
 1. مرحله اول: کودک به عروسک نگاه می کند  خصوصیات عروسک را یادداشت می کند. وقتی تمام شد سپس درمانگر عروسک را پنهان می کند و نقاشی عروسک را براساس نوشته های کودک، بر روی یک کاغذ می کشد. سپس  در مورد چیزهایی که کودک نوشته سوال می کنیم.
 2. مرحله دوم: مجددا همان عروسک را به کودک می دهیم و کودک مجدداً خصوصیات عروسک را می نویسد. مجدداً عروسک پنهان می شود و مجدداً نقاشی عروسک توسط درمانگر کشیده می شود. سپس دو نقاشی را جلوی کودک می گذاریم و می گویی کدام نقاشی بهتر است او می گوید نقاشی دوم و به او می گوییم چون در اینجا به عروسک بهتر نگاه کرده ای نقاشی ات بهتر شده و در ادامه به او میگوییم چون تو به فرض کتارب را خوب نگاه نمی کنی املا را بد می نویسی.
 • برای دیدین خط و برقراری ارتباط: هرچه دوست داری بنویس من فقط می خواهم ببینم مداد را چگونه در دست میگیری. هرچه می خواهی بنویس - هرچه می خواهی بکش.
 • تمرین کارت های توجه: کارتی را به کودک نشان داده و در مرحله اول به او می گوییم خوب به این نگاه کن می خواهم از تو رنگ هایش را بپرسم. در پایان زمان داده شده کارت را از کودک پس گرفته و ازاو در مورد رنگ ها می پرسیم. حدودا به 7 سوال باید پاسخ درست بدهد. در مرحله بعد به او می گوییم باز به این کارت نگاه کن می خواهم جهت ها (زیر، رو، بالا، پایین، راست و چپ) را بپرسم. و سوالاتی در مورد جهت ها و دیگر جزئیات تصویر می پرسیم.

نکته: باید مطمئن شوید که کودک جهات ها را به خوبی بشناسد در غیر این صورت ابتدا جهت را به او آموزش می دهیم.

 • اشیایی را روی میز می چینیم و از کودک می خواهیم که خوب به آنها نگاه کند. سپس جای یکی از آنها را تغییر می دهیم و از او می خواهیم که تشخیص دهد که شیء جا به جا شده چه بوده است. همین کار را می توان با اشیاء اتاق یا کلاس درس نیز انجام داد. حتی در تکالیف درسی نیز می توان این کار را به صورت جا انداختن دندانه، تشدید یا نقطه انجام داد و کودک اباید آن را شناسایی کند

بازی هایی برای افزایش حافظه:

 • کارت های حافظه: این کارت ها به نام کارت های دید آموز در کتاب فروشی ها موجود است و شامل کارت های حیوانات، میوه ها، اشیاء و ... است. روش کار به این صورت است که ابتدا 3 کارت را جلو کودک قرار می دهیم و از او می خواهیم نگاه کند و می گوییم که بازی به این صورت است که تو خوب کارت هارا نگاه می کنی بعد من آنها را قایم می کنم و تو باید بگویی چه کارت هایی بوده، در مرحله بعد به جای آن 3 کارت، 4 کارت جدید می گذاریم و به همین صورت تا آخر. بچه های مقطع دبستانی 7 تا 9 کارت را باید بتوانند بگویند. این تمرین دارای سه شرط است:
 1. ترتیب کارت ها مهم نیست.
 2. اگر کودک در بیان کردن کارت ها مشکل پیدا کرد می توانید به او سرنخ دهید.
 3. همیشه تمرین را از آخرین تمرینی که دفعه قبل توانسته انجام بدهد، شروع می کنیم. مثلا: اگر کودک 5 کارت را درست گفته روز بعد از 5 کارت شروع می کنیم و پیش میرویم.
 • اشیایی را روی میز می چینیم و از کودک می خوهیم 15 ثانیه به آنها نگاه کند و بعد اسم آنها را می پرسیم. بهتر است ابندا با اشیا کم شروع کنیم و بعد تعداد آنها را زیادتر کنیم.
 • دومینو های حافظه: شامل کارت هایی است که از هر تصویر یک جفت کارت دارد. روش کار به این صورت است که ابتدا کارت ها را به کودک نشان می دهیم و به او می گوییم ببین از هر کارتی دوتاست. مثلا دو کارت ماشین، دو کارت هواپیما و ... که شکل هم هستند. من این ها را روی زمین به صورت پشت و رو می چینیم بعد هر کسی می تواند دو کارت بردارد. هرکس بتواند کارت های مثل هم را پیدا کند آن را برنده می شود و در ضمن برای جایزه می تواند دو کارت دیگر هم بردارد. حواست باشد باید که تو باید خوب به جای کارت ها توجه کنی تا ببینی جای آنها کجاست که اگر شکل مشابهش را پیدا کردی بتوانی هر دو را برداری. برای این تمرین نیز بهتر است تعداد کارت ها در ابتدای کار کم باشد و بتدریج تعداد آنها را زیاد کنیم.

تهیه این مطلب از خانم دکتر مژگان شوشتری

دکترای روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناسی مرکز مشاوره نگاه ن کرج

تاریخ و زمان فعلی

دوشنبه, ۱۷ ژانویه ۲۰۲۲
دوشنبه, ۲۷ دی ۱۴۰۰
دوشنبه, ۱۳ جمادی الثانی ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy