چگونه پرخاشگری در کودکان نوجوانان را کاهش دهیم؟

پرخاشگری همانند سایر شکل های پیچیده ی رفتار اجتماعی تا حد زیادی از طریق تجربه ی مستقیم با مشاهده ی رفتار دیگران آموخته می شود. نمونه ی یادگیری، در کودکی دیده می شود که برای به دست آوردن چیزی پا بر زمین می کوبد و داد و فریاد می کند تا چیزی که می خواهد به دست آورد. اگر این کودک چندین بار با استفاده از این روش به مقصود خود برسد یعنی از پرخاشگری پاداش می بیند. اگر یک بزرگسال نیز چندین بار بر اثر خشونت و تهدید و خواستن حق السکوت و نظایر آن با پرخاشگری مقصود خود را حاصل نماید این صفت در او تقویت خواهد شد.

 Attachment 2

راهکارهای مداخله ای در کاهش پرخاشگری

 • والدین در تربیت کودکان تضاد نداشته باشند
 • از تنبیه بدنی خودداری شود. (از اعمالی مانند محروم کردن کودکان از فعالیت های اجتماعی برای مدتی کوتاه استفاده شود.)
 • محدودیت هایی برای کنترل پرخاشگری وضع کنیم و آنها را به اطلاع کودک برسانیم.
 • رفتاری را که مغایر با رفتار پرخاشگرانه است تقویت نماییم و سعی کنیم رفتارهای مثبت را از طریق به کودک بیاموزیم رفتارهایی نظیر همکاری، خویشتن داری، مهربانی و... را می توانیم با روش الگوسازی به کودکان بیاموزیم.
 • مدل های پرخاشگرانه را باید به حداقل برسانیم زیرا کودکانی که مدل های پرخاشگرانه را به طور مرتب مشاهده می کنند پرخاشگر می شوند. برای جلوگیری از این مشکل می توان از راهکارهای زیر استفاده نمود:
 1. ساعتی را که کودک فیلم خشونت آمیز می بیند، محدود کنیم.
 2. فیلم ها، تصاویر و روزنامه های کودک را با  دقت انتخاب کنبم.
 3. الگوهایی را در اختیار کودک بگذاریم که غیر پرخاشگرانه است.
 4. همراه با کودک برنامه های تلوزیونی را ببینیم و صحنه های پرخاشگرانه آن را تفسیر کنیم.
 •  همدلی را افزایش دهیم. آگاهی کودک را نسبت به رنجی که بر اثر پرخاشگری او در افراد یا حیوانات به وجود می آید افزایش دهیم تا از پرخاشگری او کاسته شود.
 • کودکان را از هیجانات عاطفی شان نجات دهیم. مثلاً رفتارهای آرام آنها را از فعالیت های فیزیکی مکرر آنها ممتاز سازیم. حرکات جسمانی خلاق آنها را مورد تشویق قرار دهیم (مانند دویدن، توپ بازی، دوچرخه سواری، نویسندگی، موسیقی و هنر). گفتگو می تواند کمک کننده باشد.
 • مباحث گروهی و خانوادگی را که تاکید بر همکاری با دیگران دارد به کار گیریم.
 • همکاری، مسئولیت و پیگیری مسائل مورد علاقه و دادن مسئولیت به کودکان را تشویق کنیم. این عمل آنها را قادر خواهد ساخت که طعم موفقیت را بچشند.
 • به کودک توجه شود و بین افراد خانواده رابطه صمیمی برقرار گردد.
 • نقایص کودک به ویژه در جمع بیان نگردد.
 • کودک بازی های خشونت آمیز انجام ندهد.
 • به کودک توجه افراطی نشود و هنگام عصبانیت با او جر و بحث نشود.
 • پرخاشگری کودک باید از همان سال ها اول زندگی کنترل شود تا در سال های بعد به صورت عادت در نیاید.
 • ناکامی و محرومیت های کودکان تا حد ممکن برطرف شود.
 • با کودک قرارداد رفتاری ببندیم که برای رفتارهای مطلوبشان جایزه دریافت کنند و نتیجه اعمال مطلوب را نیز ببینند و رفتارهای پسندیده و ناپسند را به طور واضح تشریح کنیم، چرا که کودکی میل به خشونت، نیاز به عشق، توجه، پذیرش، تشویق، صبوری، گوش دادن دارد و ما باید به او کمک کنیم.

 

گردآوری و تنظیم مطلب از دکتر مژگان شوشتری

دکترای روانشناسی کودک و نوجوان

روانشناس مرکز مشاوره نگاه نو کرج

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy