سبک های فرزند پروری

پژوهشگران نشان داده اند که در بین عوامل مختلف شکل گیری شخصیت ، سبک های فرزند پروری از مهمترین و بنیادی ترین عوامل محسوب می شود سبک فرزند پروری یک پیش بینی کننده ای قوی برای رفتارهای منحرفانه وقانون شکنانه است. والدین نامناسب انتظارات خیلی زیاد و خیلی کم از کودک دارند و این انتظارات برای کودک و موقعیت او نامناسب است و می تواند خطر مشکلات رفتاری را برای کودک افزایش دهد.

اکثر والدین از اینکه فرزندانشان چگونه باید باشند،چه آگاهی هایی باید داشته باشند وکدام ارزش ها و معیارهای رفتاری را باید در مسیر رشد بیاموزند برای خود اهداف و آرمانی دارند. والدین برای سوق دادن کودک خود به سوی این اهداف شیوه های بسیاری را می آزمایند.کودک را تنبیه یا تشویق می کنند.خودشان را سرمشق قرار می دهند، اعتقادات و انتظارات خود را توضیح می دهند. بنابراین والدین سبک های خاصی از فرزندپروری را در پیش می گیرندکه در ادامه این سبک ها را توضیح می دهیم. این سبک ها دو مولفه مشخص دارد 1-پاسخدهی 2- توقع والدینی

پاسخدهی: میزان تعهد والدین جهت حمایت از فرزندان و برآورده کردن نیاز ها و مطالبات خاص کودک است.

توقع والدینی: تلاش والدین جهت هدایت کودکان به هماهنگ شدن با خانواده – مسئولیت پذیری و قانون پذیری و رعایت کردن مقررات است.

photo 2018 04 28 15 27 21

فرزند پروری مستبدانه : (پاسخدهی به نیاز ها کم- توقع والدینی بسیار فراتر از توان کودک)

والدین مستبد سرد و طردکننده هستند.آنها برای اعمال کنترل فریاد می کشند، دستور می دهند، عیب جویی و تهدیدمی کنند. در حالی که پاسخدهی آن ها به نیازهای کودکان درحداقل می باشد. در این خانواده ها کودک هیچ آزادی و اختیاری ندارد و هرآنچه را خانواده دیکته می کنند، بایستی بدون اینکه به منطق آن آگاه باشند، بی چون و چرا بپذیرند. نگرش آنها این است: «این کار را انجام بده، چون من از تو خواسته ام آن را انجام دهی» آنها برای فرزند خود تصمیم می گیرند و انتظار دارندکودک تصمیم آنهارا بی چون و چرا قبول کند. اگر کودک مقاومت نشان دهد، والدین مستبد به فشار و تنبیه متوسل می شوند.کودکان ممکن است برای اجتناب از تنبیه و درگیری ، از مقرارت خشک پیروی کرد. و به این ترتیب رضایت والدین را جلب می کنند و این را هم می آموزندکه از والدین خود بترسند اما یاد نمی گیرندکه برای خودشان فکرکنند. این سبک مستبد، اطمینان کودکان را از بین می برد و آزادی وحق انتخاب را از آنها سلب می کند.

فرزندان والدین مستبد مضطرب و ناخشنود هستند، احساس ارزشمندی و اعتماد به نفس پایینی دارند وقتی ناکام می شوند با خصومت واکنش نشان می دهند. این والدین ،که دوست دارند تقریباً در مورد هر چیزی برای کودک تصمیم گیری کنند، غالباً در عقاید، تصمیم گیری ها، و انتخاب دوستان مداخله می کنند. هنگامی که والدین ناخشنود هستند، محبت ودوست داشتن خود را دریغ کرده و آن را به اطاعت کودک وابسته و مشروط می کنند. آنها توقعات زیادی از خود دارند این کودکان مشکلات سازگاری زیادی را نشان می دهند که رفتارهای پرخاشگرانه، اضطراب،کناره گیری و سرپیچی را شامل می شوند.

photo 2018 04 28 15 27 28

فرزند پروری سهل گیرانه: (پاسخدهی به نیاز ها بسیار زیاد- توقع والدینی بسیار کم)

این والدین در زندگی فرزندان خود خیلی دخالت می کنند بدون آنکه محدودیت و کنترل برآن ها اعمال شود. آنان چندان توقع از فرزندان خود ندارند و اجازه می دهند که هرکاری را که بخواهند بکنند این والدین بیش از حد پاسخ دهنده هستند و بر این باورند که حمایت و تامین نیازهای کودک و نداشتن محدودیت باعث پرورش کودکی خلاق و با اعتماد می شود، والدینی که ازروش فرزندپروری آسان گیرانه استفاده می کنند، مهرورز و پذیرا هستند ولی متوقع نیستند کنترل کمی بر رفتار فرزندان خود اعمال می کنند و به آنها اجازه می دهند در هر سنی که باشند خودشان تصمیم گیری کنند، حتی اگر هنوز قادر به انجام این کار نباشند. فرزندان آنها می توانند هر وقت که بخواهند غذا بخورند و بخوابند و هر مقدارکه دوست داشته باشند تلویزیون تماشا کنند. آنها مجبور نیستند طرز رفتارخوب را یاد بگیرند یاکارهای خانه را انجام دهند.

آزادی بدون محدویت: یعنی ایجاد درد سر برای همه، زیرا زندگی درجامعه محدودیتهایی دارد وکودکانی که در رفتارشان هیچ محدویتی نداشته باشند ازجهت رفتاردرجامعه مشکل خواهند داشت.کودکان بدون اعمال محدودیت در یادگیری مسئولیت پذیری دچار درد سر خواهند شد. آنها احترام به احساسات و حقوق دیگران را نمی آزموزند و متوجه نمی شوندکه مردم در برابر یکدیگر مسئول اند.

فرزندان والدین آسان گیر، سرکش و نافرمان هستند. در مقایسه با کودکانی که والدین آنها کنترل بیشتری اعمال می کنند، آنها نیز بیش از حد پرتوقع و به بزرگترها وابسته هستند و در تکالیف استقامت کمتری نشان می دهند.

photo 2018 04 28 15 27 24

فرزند پروری بی اعتنا(غافل): (پاسخدهی به نیاز ها و توقع والدینی بسیارکم)

والدین دارای این سبک نسبت به فرزندانشان بی تفاوت اند. آن ها خود را با زندگی فرزندانشان درگیر نمی کنند به عبارتی آن ها از پذیرش مسئولیت برای فرزندانشان اجتناب می کنند این والدین غیرپاسخگو و بی توقع هستند. به نیازهای بچه ها توجه چندانی ندارند و کنترل ضعیفی روی آن ها دارند. این والدین غافل و نادیده انگارند. مانند والدینی که نسبت به تحصیل فرزندانشان بی تفاوت اند و از اوضاع درسی آن ها بی اطلاع اند. فرزندان چنین والدینی معمولاً لوس، طغیانگر، پرخاشگر می شوند این والدین اغلب از لحاظ عاطفی جدا و افسرده و غمگین هستند، به قدری غرق در استرس خانوادگی هستند که وقت و انرژی کمی برای فرزندان دارند. تربیت بی اعتنا درحالت افراطی، نوعی بد رفتاری با کودک است که غفلت نامیده می شود. در صورتی که این نوع تربیت از هنگام تولد کودک شروع شده باشد، تقریباً تمام جنبه های رشد از جمله دلبستگی ، شناخت و مهارتهای هیجانی و اجتماعی را مختل می کند.کودکان و نوجوانان این والدین مشکلات متعددی، از جمله مشکلات پیشرفت تحصیلی – رفتارهای ناهنجار اجتماعی دارند.

photo 2018 04 28 15 27 26

صحیح ترین وموفق ترین سبک

فرزند پروری¬قاطعانه: (پاسخدهی به نیاز ها ی کودک متناسب- توقع والدینی در حد توان کودک)

این سبک برای کودکان محدودیت در نظر می گیرد و در چارچوب آن محدودیت ، به کودکان حق انتخاب می دهد. والدین واجد این سبک فرزندانشان را به سویی می برندکه خودشان تصمیم گیری کنند. آنها نظر فرزندانشان را در مورد بعضی از تصمیم گیری های خانوادگی می پرسند و بدین ترتیب به آنها نشان می دهند که بر رأی و نظرشان احترام قائل اند. روابط کلامی زیادی با فرزند خود دارند و آن ها را حمایت می کنند آن ها متناسب با سن و نیاز کودک خود، استانداردهای روشنی برای آن ها تعیین می کنند و زمانی که کودک را از چیزی منع کنند برایش دلیل می آورند. والدین مقتدرصمیمی و دلسوز و نسبت به نیازهای کودک حساس هستند. آنها رابطه والد- فرزند لذت بخش و از لحاظ عاطفی خشنودکننده ای را برقرار می کنندکه کودک را به سمت ارتباط نزدیک می کشاند. والدین مقتدر در عین حال، کنترل قاطع و معقولی را اعمال می کنندآنها روی رفتار پخته تأکید دارند و برای خواسته ها و انتظارات خود دلیل می آورند، والدین مقتدر به تدریج استقلال مناسب به کودک داده و به او اجازه می دهند در زمینه هایی که آمادگی دارد تصمیماتی را بگیرد. تربیت مقتدرانه در طول دوره کودکی باعث ایجاد شایستگی، خلق خوش بینانه، خویشتنداری، استقامت در تکلیف، همکاری، احساس ارزشمندی بالا ، پختگی اجتماعی و اخلاقی و عملکرد تحصیلی مطلوب می شود.

نکته: معمولاً والدین از همه این سبکها در موقعیت های مختلف ارتباط با کودک استفاده می کنند. ولی یک سبک معمولاً نسبت به سبکهای دیگر را بیشتر ترجیح می دهند.

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy