کارگاه آموزش مهارت های زندگی

مدرس: خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

بیست و هشتم فروردین ماه 1397

photo 2018 04 28 17 05 42

photo 2018 04 28 17 05 43

تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۰۳ آگوست ۲۰۲۱
سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
سه شنبه, ۲۴ ذیحجه ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o