گروه درمانی

با رویکرد واقعیت درمانی و تئوری انتخاب

مدرس: خانم فرزانه امینی فر

موسس مرکز مشاوره نگاه نو

دوم اردیبهشت ماه 1397 

 

 

photo 2018 04 28 17 05 48

 

photo 2018 04 28 17 05 45

تاریخ و زمان فعلی

یکشنبه, ۲۴ اکتبر ۲۰۲۱
یکشنبه, ۰۲ آبان ۱۴۰۰
یکشنبه, ۱۷ ربیع الاول ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o