کارگاه مهارت های زندگی

با تدریس خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

پنجم تیر ماه 1397

مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو کرج

IMG 3124

 

تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۲۰ ژانویه ۲۰۲۱
چهارشنبه, ۰۱ بهمن ۱۳۹۹
چهارشنبه, ۰۶ جمادی الثانی ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o