کلاس آموزش روابط بین فردی با رویکرد تئوری انتخاب

و تمرین عملی ماشین رفتار

مدرس: خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

تیرماه 1398

مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو کرج

تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۲۹ سبتامبر ۲۰۲۰
سه شنبه, ۰۸ مهر ۱۳۹۹
سه شنبه, ۱۱ صَفر ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o