کلاس آموزش روابط بین فردی با رویکرد تئوری انتخاب

و تمرین عملی ماشین رفتار

مدرس: خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

تیرماه 1398

مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو کرج

تاریخ و زمان فعلی

سه شنبه, ۰۳ آگوست ۲۰۲۱
سه شنبه, ۱۲ مرداد ۱۴۰۰
سه شنبه, ۲۴ ذیحجه ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o