کلاس مدیریت راهبری
زیر نظر آقای میرزایی
🔹🔹🔹🔹
مرکز مشاوره و روانشناسی نگاه نو کرج
دی ماه ۱۳۹۷

bnnb.jpg

bnn.jpg

nbkkk.jpg

تاریخ و زمان فعلی

چهارشنبه, ۲۳ جون ۲۰۲۱
چهارشنبه, ۰۲ تیر ۱۴۰۰
چهارشنبه, ۱۳ ذیقعده ۱۴۴۲

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o