کتاب های تازه رسیده

نام کتاب: ازدواج بدون شکست

(حل معمای ازدواج با تئوری انتخاب)

نویسندگان: دکتر ویلیام گلسر و کارلین گلسر

مترجم: دکتر علی صاحبی

انتشارات: سایه سخن

**********

نام کتاب: در جستجوی خویشتن

نویسنده: ویکی راس

مترجم: ژیلا صفایی نعمت اللهی

انتشارات: سایه سخن

**********

نام کتاب: سوالاتت را تغییر بده تا زندگی ات تغییر کند

(ده ابزار قدرتمند برای زندگی و کار)

نویسنده:دکتر ماریل آدامز

مترجم: حمید میرغفوری

انتشارات: سایه یخن

 

IMG 2121

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o