خانم مهتا ترابی

کارشناس ارشد روانشناسی شخصیت

حوزه های فعالیت:

مشاوره فردی و بین فردی

زوج درمانگر بر اسا رویکرد تئوری انتخاب

مدرس کارگاه های گروهی بر اساس رویکرد تئوری انتخاب

سوابق کاری:

روانشناس مرکز مشاوره نگاه نو از سال 1393 تا اکنون

مشاور و مددکار پایگاه خدمات اجتماعی زیر نطر اداره بهزیستی در مرکز مشاوره نگاه نو

دارای 15 سال سابقه رسمی در اداره آموزش و پرورش استان البرز

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o