خانم نوا مدیری

کارشناس مددکاری و مشاور خانواده

حوزه های فعالیت:

مددکاری و مشاوره در زمینه خانواده و اعتیاد

سابقه کاری:

مددکار و مشاور مرکز نگاه نو به مدت 5 سال

برگزاری کلاس و تدریس در پایگاه خدمات اجتماعی بهزیستی کرج

انجام گروه درمانی اعتیاد

برگزاری دوره های آموزش خانواده

 دارای مدرک تخصصی رواندرمانی اعتیاد زیر نظر دکتر مکری

دارای مدرک تخصصی واقعیت درمانی و تئوری انتخاب 1 و 2