حریم های چهارگانه

هرکدام از ما دارای یک حریم نامرئی ارتباطی در اطراف خود هستیم، فاصله، حریم دیگران را هنگام تماس با ما تعیین می کند، باید هوشیارانه مراقب ورود افراد گوناگون به حریم ارتباطی خود باشیم. در فرهنگ هر ملتی، مردم به هنگام ارتباط فاصله معینی را رعایت می کنند.

1- حریم صمیمی یا خصوصی: بین 15 تا 50 سانتی متر

 در بین همه حریم ها و شعاع آنها این حریم از اهمیتی خاص برخوردار است، زیرا انسان آن را شخصی و متعلق به خود می داند و از آن دفاع می کند.

تنها اشخاصی که از نظر عاطفی بسیار نزدیک به آدمها هستند، اجازه ورود به این محدوده را دارند که شامل عشاق، والدین، همسر، دوستان بسیار نزدیک، کودکان و بستگان می شود. در اینجا محدوده ای نیز وجود دارد که شعاع آن 15 سانتی متر از بدن است و فقط در تماس نزدیکی قابل دسترسی است. این محدوده، حریم بسته خصوصی است. در صورتی که کسی وارد حریم خصوصی فردی شود منجر به ناراحتی و مزاحمت وی می گردد، این عمل تجاوز کارانه محسوب می شود که مرزها و حدود دیگرن را رعایت نکرده و احترامی برای آنها قائل نمی باشد. این طرز رفتار می تواند سبب شود تا یک فرد منفعل و بی اراده احساس آسیب پذیری کرده و حالت تدافعی به خود گیرد.

2- حریم شخصی: بین 45 سانتی متر تا 1 متر

این فصله را در مهمانی ها و محافل اجتماعی و همایش های دوستانه حفظ می کنیم.

3- حریم اجتماعی: بین 1 متر تا 3 متر

در برابر اشخاص بیگانه مثل لوله کش یا نجاری که در خانه مشغول تعمیرات است. پستچی، فروشنده محل، کارمند جدید در محل کار و اشخاصی که آشنایی کمتری با آنها داریم، چنین فاصله ای را حفظ می کنیم.

4- حریم عمومی: بیش از 3/5 متر

هنگامی که مخاطب ما یک گروه بزرگ است، این فاصله ای است که برای راحت بودن انتخاب و حفظ می کنیم. مثل جلسه  سخنرانی و فاصله سخنران با گروه مخاطب خود دارد.

بهره گیری عملی از اندازه حریم ها:

یک شخص معمولا به یکی از این دو صورت وارد حریم صمیمی یا خصوصی ما می شود:

صورت اول اینکه یک خویشاوند یا دوست نزدیک است یا رابطه عشاق، دوم اینکه متجاوز باشد، شخصی غیر از دوستان است و احتمالا مقصودی خصمانه دار و یا درصدد حمله به ما است.

با اینکه ما معمولا افراد غریبه را که وارد حریم اجتماعی یا شخصی ما می شوند، تحمل می کنیم، ولی ورود یک غریبه به داخل حریم صمیمی (خصوصی) ما موجب تغیرات فیزیولوژیکی در بدنمان می گردد، تپش قلب ما سرعت میگیرد، آدرنالین به سمت خون سرازیر می شود و جریان خون به داخل مغز و عضلات به شدت جریان می گیرد تا از نظر جسمی ما را آماده مبارزه یا فرار کند.

این بدان معنی است که وقتی دست خود را دوستانه به روی بدن شخصی که تازه با وی آشنا شده اید، قرار می دهید، شاید منجر به پدیده آمدن یک احساس منفی در آن شخص شوید، گو اینکه آن شخص برای پرهیز از آزردن شما شاید لبخند بزند و به ظاهر خود را خشنود نشان بدهد.

اگر مایلید مردم در حضور شما احساس راحتی بکنند، قانون طلایی "حفظ فاصله" را رعایت کنید.

هر قدر که ارتباط با سایر مردم صمیمی تر باشد، اجازه نزدیکتر شدن به حریم آنها را خواهیم داشت. به عنوان مثال یک کارمند جدید شاید در ابتدا احساس کند که سایر کارکنان رفتار سردی نسبت به او دارند، اما آنها او را در حریم اجتماعی خود نگه می دارند تا آشنایی بیشتری کسب کنند. با حصول این آشنایی، فاصله بین او و آنها کمتر می شود تا بالاخره به او اجازه ورود به حریم شخصی و در بعضی موارد، حریم صمیمی نیز داده می شود.

فاصله بین کمر دو نفر هنگام بوسیدن یکدیگر، میزان ارتباط آنها را نشان می دهد.

عشاق بدن خود را محکم به هم می چسبانند و به محدوده بسیار صمیمی یکدیگر گام می گذارند. این متفاوت با مفاصحه یا روبوسی که یک غریبه در شب سال نو با شماست، طرف مقابل کمر خود را حد اقل 15 سانتی متر دورتر از شما نگه می دارد.

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o