باج گیری عاطفی شکل بسیار موثری از تسلط بر دیگران است که در آن نزدیکانمان تهدیدمان می کنند که در صورت بی توجهی به خواسته هایشان مارا تهدید خواهند کرد. این باج گیران خوب می دانند که رابطه با آنها تا چه اندازه برایمان اهمیت دارد.

 

 

تا به حال هدف باج گیران بوده اید یا نه؟!

1. تهدیدتان می کنند که اگر آنچه را که از شما می خواهند انجام ندهید، زندگیتان را دشوار خواهند کرد؟

2. بی وقفه تهدیدتان می کنند که اگر مطابق میلشان رفتار نکنید، رابطه شان را با شما قطع می کنند؟

3. مستقیم و یا غیر مستقیم به شما می گویند که اگر به آنها توجهی نکنید یا به خودشان آسیب می رسانند و یا دچار افسردگی می شوند؟

4. هر چقدر هم به آنها بدهید همیشه بیشتر و بیشتر می خواهند؟

5.مرتبا فرض می کنند که شما تسلیمشان خواهید شد؟

6. هرگز به احساسات و خواسته های شما توجهی نمی کنند؟

....

شناسایی باج گیران عاطفی و راهکار های مقابله با آن را در لینک زیر می توانید دانلود کنید

 

فایل دانلود

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o