افراد هدفمند در زندگی نتایج بهتری به دست می آورند و دستاوردهایی برتر دارند. مهم نیست از موفقیت چه تعریفی داشته باشیم، افرادی که برای خود و فعالیت های شخصی حرفه ای خود هدفی تعیین می کنند، نسبت به بی هدف ها، دستاوردها و پیشرفت های بیشتری خواهند داشت. کاملا پذیرفته شده است افرادی که می دانند به کجا می روند، محتمل است زودتر به مقصد برسند. اگر مقصد خود را ندانید، این خطر وجود دارد که ساعت ها و روزها بروید ولی به دور خود بچرخید؛ این یعنی شما در زندگی حضور دارید ولی رشد و ترقی و پیشرفت نمی کنید.

images
بسیاری از متخصصان معتقدند عامل هدف چینی و تعیین هدف مشخص، یکی از مهم ترین عوامل متمایز کننده افراد مؤثر دیگران است. سهم این عامل در موفقیت، مهم تر از هوش، تحصیلار امکانات مالی است.
هدف، نتیجه با پیامد مشخص و اندازه پذیری است که فرد می خواد در چارچوب زمانی خاص به آن دست یابد.
هدف، جهت گیری به سوی مقصد را هدایت می کند. مثلا به دست آوردن درآمد مشخص، گرفتن شغلی خاص، برقراری رابطه با یک فرد معین و یک پژوهش ده ساله، در دانشکده علوم بازرگانی دانشگاه شیکاگو نقش هدف چینی را به خوبی نشان می دهد. از دانشجویان ترم آخر در خصوص اهدافشان پس از فارغ التحصیلی سوال کردند. از آنها پرسیده شد پس از فراغت از تحصیل می خواهند چکار کنند و چه برنامه هایی برای خود تدارک دیده اند؟
۸۳ درصد دانشجویان گفتند هنوز هیچ هدفی را تعیین نکرده اند. چهارده درصد از آنها، هدفی را به صورت جسته و گریخته در ذهن داشتند و فقط سه درصد دانشجویان اهداف مشخص و معینی را برای خود نوشته، طراحی و برنامه ریزی کرده و به صورت مکتوب در آورده بودند. پس از ده سال همگی آنان بار دیگر مورد بررسی پرسشنامه ای قرار گرفتند و به لحاظ سطح پیشرفت و دستاوردهای حرفه ای مالی مقایسه شدند. افرادی که اهداف ذهنی پراکنده ای را به صورت جسته و گریخته در ذهن داشتند (طرح مبهمی از آنچه می خواهند) سه برابر افراد بی هدف، دستاورد و پیشرفت داشتند. افرادی که اهداف مكتوب و مشخص تعریف کرده بودند (سه درصد افراد هدفمند) ده برابر افراد بدون هدف ، دستاورد داشتند.

preview
باید به خاطر داشت که داشتن هدف به تنهایی کافی نیست. داشتن هدف ممکن است موفقیت هایی را در پی داشته باشد، اما به تنهایی رضایت بخش نیست.
افرادی که اهدافشان با ارزش ها و معیارهای فردی آن ها هماهنگ باشد، رضایتمندی و خشنودی بیشتری کسب می کنند. وقتی ما به هدفی نائل می شویم که توسط نظام ارزشی ما (آنچه که برایمان مهم و ارزشمند است) تأیید شود، در زندگی احساس شعف و رضایتمندی قلبی و ذهنی عمیقی را تجربه می کنیم. اهداف مبتنی بر ارزش های فردی، به رفتار و عملکردهایی می انجامد که تجلی کامل هستی و هویت ماست و این احساس و رفتار به موفقیت و شادکامی و خشنودی ای می انجامد که همواره به دنبالش بوده ایم. هرچه بیشتر این دور را تکرار کنیم، ارزش ها و تعهدات ما به زندگی بیشتر تقویت می شود و این فرآیند، یک زندگی شکوفا و خود نظم دهنده را برایمان به ارمغان می آورد.

497319373
ارزشمندی اهداف و رضایتمندی و موفقیت رفتارها و عملکردها
وقتی هدفی را به طور روشن و مکتوب برای خود تعیین می کنیم، هدف مشخص، استعداد درونی ما را بیرون می کشد و مجبورمان می کند با تمام توان خود نه تنها در جهت به دست آوردن آن هدف، بلکه برای کشف و به کارگیری استعدادهای بالقوه تلاش کنیم.
تعیین هدف مشخص ما را تقویت می کند تا در زندگی فعال و مسئول باشیم. هرچه اهداف، مشخص تر و قابل اندازه گیری تر باشند، برای دستیابی به آنها بیشتر احساس مسئولیت می کنیم و بیشتر می خواهیم برایشان زمان و انرژی بگذاریم.

 نویسنده: دکتر علی صاحبی

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o