تحقیقی از ریچارد وایزمن روانشناس دانشگاه هارتفورد شایر

چرا برخی مردم بی وقفه در زندگی شانس می آورند در حالی که سایرین همیشه بدشانس هستند؟

Attachment 3

مطالعه برای بررسی چیزی که مردم آنرا شانس می خوانند، ده سال قبل شروع شد. می خواستم بدانم چرا بخت و اقبال همیشه در خانه بعضی ها را می زند، اما سایرین از آن محروم می مانند. به عبارت دیگر چرا بعضی از مردم خوش شانس و عده دیگر بد شانس هستند؟

آگهی هایی در روزنامه های سراسری چاپ کردم و از افرادی که احساس می کردند خوش شانس یا بد شانس هستند خواستم با من تماس بگیرند. صدها نفر برای شرکت در مطالعه من داوطلب شدند و در طول سال های گذشته با آنها مصاحبه کردم، زندگیشان را زیر نظر گرفتم و آنها خواستم در آزمایش های من شرکت کنند.

نتایج نشان داد که هرچند این افراد به کلی از این موضوع غافلند، کلید خوش شانسی یا بد شانسی آنها در افکار و کردارشان نهفته است. برای مثال فرصت های ظاهراً خوب در زندگی را در نظر بگیرید. افراد خوش شانس مرتباً با چنین فرصت هایی برخورد می کنند، در حالی که افراد بد شانس نه.

با ترتیب دادن یک آزمایش ساده سعی کردم بفهمم آیا این مسئله ناشی از توانایی آنها در شناسایی چنین فرصت هایی است یا نه؟ به هردو گروه افراد خوش شانس و بد شانس روزنامه ای دادم و از آنها خواستم آن را ورق بزنند و بگویند چند عکس در آن است.

به طور مخفیانه یک آگهی در وسط روزنامه قرار دادم که میگفت: اگر به سرپرست این مطالعه بگویید که این آگهی را دیده اید 250 پوند پاداش خواهید گرفت. این آگهی نیمی از صفحه را پر کرده بود و به حروف بسیار درشت چاپ شده بود. با اینکه این آگهی کاملا خیره کننده بود، افرادی که احساس بد شانسی می کردند عمدتاً آنرا ندیدند، در حالی که اغلب افراد خوش شانس متوجه آن شدند.

مطالعه من نشان داد که افراد بد شانس عموماً عصبی تر از افراد خوش شانس هستند و این فشار عصبی توانایی آنها در توجه به فرصت های غیر منتظره را مختل می کند. در نتیجه آنها فرصت های غیرمنتظره را به خاطر تمرکز بیش از حد بر سایر امور از دست می دهند.

برای مثال وقتی به مهمانی می روند چنان غرق یافتن جفت بی نقصی هستند که فرصت های عالی یافتن دوستان خوب را از دست می دهند. آنها به قصد یافتن مشاغل خاصی روزنامه را ورق می زنند و از دیدن سایر فرصت های شغلی باز می مانند. افراد خوش شانس آدم های راحت تری و بازتری هستند، در نتیجه آنچه را در اطرافیانشان وجود دارد و نه فقط آنچه را در جستجوی آنها هستند می بینند.

تحقیقات من در مجموع نشان داد که آدم های خوش اقبال بر اساس چهار اصل برای خود فرصت ایجاد می کنند.

اول: آنها در ایجاد و یافتن فرصت های مناسب مهارت دارند

دوم: به قوه شهود گوش می سپارند و براساس آن تصمیم های مثبت می گیرند

سوم: به خاطر توقعات مثبت، هر اتفاق نیکی برای آنها رضایت بخش است

چهارم: نگرش انعطاف پذیر آنها بدبیاری را به خوش اقبالی بدل می کند

در مراحل نهایی مطالعه، از خودم پرسیدم آیا می توان از این اصول برای خوش شانس کردن مردم استفاده کرد؟ از گروهی از داوطلبان خواستم یک ماه وقت خود را صرف انجام تمرین هایی کنند که برای ایجاد روحیه و رفتار یک آدم خوش شانس در آنها طراحی شده بود. این تمرین ها به آنها کمک کرد فرصت های مناسب را دریابند، به قوه شهود تکیه کنند، انتظار داشته باشند بخت به  آنها رو کند و در مقابل بدبیاری انعطاف نشان دهند.

یک ماه بعد، داوطلبان بازگشته و تجارب خود را تشریح کردند. نتایج حیرت انگیز بود: 80 درصد آنها گفتند آدم های شادتری شده اند، از زندگی رضایت بیشتری دارند و شاید مهمتر از هرچیز خوش شانس تر هستند و بالاخره اینکه من عامل شانس را کشف کردم.

چند نکته برای کسانی که می خواهند خوش اقبال شوند

  • به غریزه باطنی خود گوش کنید، چنین کاری اغلب نتیجه مثبت دارد
  • با گشادگی خاطر با تجارب تازه روبرو شوید و عادات روزمره را بشکنید
  • هر روز چند دقیقه ای را صرف حوادث مثبت زندگی کنید

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o