تخته سنگ

در زمان هاى گذشته، پادشاهى تخته سنگ را در وسط جاده قرار داد و براى اينكه عكس العمل مردم را ببيند خودش را در جايى مخفى كرد. بعضى از بازرگانان و نديمان ثروتمند پادشاه بى تفاوت از كنار تخته سنگه ميگذشتند. بسيارى هم غرولند ميكردند كه اين چه شهرى است كه نظم ندارد. حاكم اين شهر عجب مرد بى عرضه اى است و...

با وجود اين هيچ كس تخته سنگ را از وسط راه برنميداشت. نزديك غروب، يك روستايى كه پشتش بار ميوه و سبزيجات بود، نزديك سنگ شد. بارهايش را زمين گذاشت و با هر زحمتى بود تخته سنگ را از وسط جاده برداشت و آن را كنارى قرار داد. ناگهان كيسه اى را ديد كه زير تخته سنگ قرار داده شده بود، كيسه را باز كرد و داخل آن سكه هاى طلا و يك يادداشت پيدا كرد. پادشاه در آن يادداشت نوشته بود: "هر سد و مانعى ميتواند يك شانس براى تغيير زندگى انسان باشد."

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy