مردی قوی هیکل در چوب بری استخدام شد و تصمیم گرفت خوب کار کند.

روز اول ١٨ درخت برید. رییسش به او تبریک گفت و او را به ادامه کار تشویق کرد. روز بعد با انگیزه بیشتری کار کرد، ولی ١٥ درخت برید.!!!!

روز سوم بیشتر کار کرد، اما فقط ١٠ درخت برید. به نظرش آمد که ضعیف شده.

پیش رییسش رفت. عذر خواست و گفت:

نمی دانم چرا هرچه بیشتر تلاش می کنم، درخت کمتری می برم!

رییس پرسید: آخرین بار کی تبرت را تیز کردی؟

او گفت: برای این کار وقت نداشتم. تمام مدت مشغول بریدن درختان بودم !

برای اینکه در دنیای رقابتی امروز همیشه حرفی برای گفتن داشته باشید، باید برای به روز کردن خودتان وقت بگذارید.

 

تاریخ و زمان فعلی

جمعه, ۲۰ می ۲۰۲۲
جمعه, ۳۰ اردیبهشت ۱۴۰۱
جمعه, ۱۸ شوال ۱۴۴۳

 

آیا نیاز به مشاوره

با متخصصان ما

دارید؟

logoo000o

 

کرج، چهار راه هفت تیر، مرکز تجاری اداری کیش، طبقه سوم شمالی، واحد 404

026-32222042

026-32284608

Telegram: @negahenoopsy

Instagram: negahenoopsy